پیش بینی آنلاین فوتبال

پیش بینی آنلاین فوتبال المپیک مارسی سن اتین بت فوروارد لیگ 1 فرانسه .

پیش بینی فوتبال امشب ساعت 23:30 با بیش از 400 نوع آپشن پیش‌بینی همراه با پخش زنده اختصاصی و ضریب شگفت‌انگیز

آدرس سایت بت فوروارد بدون فیلتر

حقایق مسابقه :

المپیک مارسی در 4 بازی اخیر خود در لیگ شکست نخورده است .
سن اتین در 3 بازی اخیر خود در لیگ شکست نخورده است .
المپیک مارسی در 8 بازی اخیر خود در لیگ حدأقل 1 گل زده است .
سن اتین در 3 بازی اخیر خود در لیگ حدأقل 1 گل زده است .
5 بازی اخیر سن اتین در لیگ کم‌تر از 2.5 گل داشته است .
سن اتین 7 بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ را باخته است .
سن اتین در 14 بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ مساوی نکرده است .
3 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ را المپیک مارسی برده است .
4 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ مساوی نشده است .
در 7 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ المپیک مارسی حدأقل 1 گل زده است .
پیش بینی فوتبال
در 3 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ سن اتین هیچ گلی نزده است .
3 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ کم‌تر از 2.5 گل داشته است .
پیش بینی آنلاین فوتبال