پیش بینی بازی گورنیک زابژه – لخیا گدانسک لیگ لهستان در سایت بت فوروارد امشب ساعت 23:00 با بیش از ۳۵۰ نوع آپشن پیش‌بینی همراه با پخش زنده اختصاصی .

حقایق مسابقه :

گورنیک زابژه در 6 بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده است .
گورنیک زابژه در 6 بازی اخیر خود در لیگ حدأقل 1 گل زده است .
لخیا گدانسک در 5 بازی اخیر خود در لیگ حدأقل 1 گل خورده است .
گورنیک زابژه 5 بازی اخیر خانگی خود در لیگ را برده است .
گورنیک زابژه در 8 بازی اخیر خانگی خود در لیگ شکست نخورده است .
در 13 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ گورنیک زابژه موفق به برد نشده است .
در 11 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ لخیا گدانسک حدأقل 1 گل زده است .
سایت بت فوروارد