لیگ برتر ارمنستان امروز ساعت 18:00 همراه با پخش زنده اختصاصی .

حقایق مسابقه :

نوآ در 3 بازی اخیر خود در لیگ شکست نخورده است .
نوآ در 3 بازی اخیر خود در لیگ حدأقل 1 گل زده است .
آلاشکرت در 3 بازی اخیر خود در لیگ حدأقل 1 گل خورده است .
نوآ 5 بازی اخیر خانگی خود در لیگ را برده است .
نوآ در 6 بازی اخیر خانگی خود در لیگ مساوی نکرده است .
آلاشکرت در 4 بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ شکست نخورده است .
در 3 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ تیمی که میزبان بوده موفق به برد نشده است .
در 3 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ نوآ حدأقل ۱ گل زده است .