در سایت بت فوروارد بازی پایده لینامیسکوند – ویلیاندی تولویک پیش بینی کنید و برنده جایزه میلیونی شوید امشب ساعت 21:00 با بیش از ۳۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی , همراه با پخش زنده اختصاصی و ضریب شگفت‌انگیز .

در خانه بمانید و شرطبندی کنید .
پیش بینی مسابقات ورزشی خارجی

حقایق بازی :

پایده در 10 بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده است .
تولویک در 10 بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده است .
پایده در 3 بازی اخیر خود در لیگ حدأقل 2 گل زده است .
پایده در 6 بازی اخیر خود در لیگ حدأقل 1 گل خورده است .
تولویک در 11 بازی اخیر خود در لیگ حدأقل 1 گل خورده است .
3 بازی اخیر پایده در لیگ بیش‌تر از 3.5 گل داشته است .
3 بازی اخیر تولویک در لیگ بیش‌تر از 2.5 گل داشته است .
پایده در 4 بازی اخیر خانگی خود در لیگ مساوی نکرده است .
تولویک در 6 بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ مساوی نکرده است .
3 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ را پایده برده است .
در 10 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ تولویک موفق به برد نشده است .
در 14 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ پایده حدأقل 1 گل زده است .
7 بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ بیش‌تر از 2.5 گل داشته است .
سایت پیش بینی